Στα κλιπ της ταινίας δεν περιλαμβάνονται υπότιτλοι, άλλα γίνεται επεξήγηση της σκηνής. Αν τα Αγγλικά σας δεν είναι αρκετά καλά μπορείτε να δείτε πρώτα τις σκηνές με υπότιτλους και να επιστρέψετε στο βίντεο.

Κανένα από τα κλιπ που φαίνονται στο βίντεο δεν μας ανήκουν και γίνεται χρήση τους μόνο για εκπαίδευση και ψυχαγωγία.

Leave a Comment

Your email address will not be published.